خلاصه قسمت اول سریال پنج و نیم

۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۲۱:۲۶:۶

این قسمت با یک حادثه دردناک برای خانواده الغانم آغاز می شود ، جایی که ابن الغانم در یک تصادف رانندگی می میرد ، و مادرش به شدت شوکه می شود ، بنابراین الغانم دستور می دهد که غمار (قصی الخولی) به خانه برگردد ، و در مرسام عزاداری در کنار پدرش بایستد.
از طرف دیگر ، دکتر بیان (نادین نجیم) که پزشک ویژه الغانم است ، در حال انجام کارش است که به همین صورت اولین دیدار او و غمار رقم می خورد.