خلاصه قسمت دوم سریال پنج و نیم

۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۲۰:۳۵:۳

اولین ملاقات بین غمار و بیان در حالی رخ می دهد که او نگران وضعیت پدرش است اما نور به او اطمینان می دهد که حال او خوب است و اینکه او باز هم برای بررسی وضعیت پدرش خواهد آمد.
تصاویر آنها در صدر مجلات و روزنامه هاست با بیان این موضوع که آیا رابطه ای بین آنهاست.
در بیمارستان، بیان از جنجالی که همکارانش به راه انداخته اند، ناراحت است.