خلاصه قسمت های سریال اعتبار فصل ۴

۱۴۰۰/۲/۱۵ ۱۹:۲۹:۲۱

خلاصه قسمت ۱۰ سریال اعتبار (فصل چهار)

پس از ملاقات نمر و جبل، به او پیشنهاد داد تا برای آسان تر کردن کارش در هیبت با وی همکاری کند، اما مشخص شد که جبل برای او دام پهن کرده است.
هنا از منا خواست تا در ازای پسرش خودش را به شاهین تحویل دهد.

خلاصه قسمت ۱۱ سریال اعتبار (فصل چهار)

جبل معمل را در اختیار نمر السعید برای هدف خاصی که می خواهد انجام دهد می گذارد.
منا از نقشه ناهید برای کشتن علی توسط شاهین با خبر می شود.

خلاصه قسمت ۱۲ سریال اعتبار (فصل چهار)

جبل پسر منا را به او برمی گرداند و همچنین در مورد برنامه نمر برای پخش مواد مخدر در هیبت به مادرش می گوید و تصمیم می گیرد تا او را دستگیر کند.
نمر از طریق مختار می فهمد که پدرش محمد مراد توسط خانواده منال سعید، پس از اینکه آنها فهمیدند که او می خواهد با منال که از او حامله بود، فرار کند، به قتل رسانده اند.

خلاصه قسمت ۱۳ سریال اعتبار (فصل چهار)

شاهین مورد اصابت گلوله قرار می گیرد اما نجات می یابد، جبل در کنار او می ایستد و پی می برد که ظافر از طرف شاهین منصوب شده است.

خلاصه قسمت ۱۴ سریال اعتبار (فصل چهار)

جبل با عصام توافق می کند تا دستورات نمر را برای به دام انداختنش اجرا کند.
رانیا به او می گوید که احساس مشابه احساسات او ندارد.
علی پس از اطمینان حاصل کردن از طرف خانواده اش با مروه قرار ازدواج می گذارد.

خلاصه قسمت ۱۵ سریال اعتبار (فصل چهار)

علی با مروه ازدواج می کند، شاهین قصد کشتن او را دارد اما دوباره ناکام می ماند.
خانواده عصام پس از ساخت اولین قرص از مواد مخدر آزاد می شوند.

خلاصه قسمت ۱۶ سریال اعتبار (فصل چهار)

نمر از برهان می خواهد تا جاسوسی عصام را بکند تا بتواند از چگونگی ساخت مواد مخدر مطلع شود.
گروه اول از مواد مخدر ساخته می شوند و برای مخفی کردن آنها در محصولات لبنی جاسازی می شوند.

خلاصه قسمت ۱۷ سریال اعتبار (فصل چهار)

شاهین جلوی منا و نگهبان شخصی جبل به او توهین می کند و ناسزا می گوید.
جبل اولین دسته از مواد مخدر را می سوزاند.

خلاصه قسمت ۱۸ سریال اعتبار (فصل چهار)

منا تصمیم می گیرد تا از شاهین جدا شده و در بیروت به دور از مشکلات زندگی کند.
ست از رانیا می خواهد تا احساسات خود را کنار بگذارد و از شر مادر جبل به خاطر کلاهبرداری از اموال خانوادگی خلاص شود.

خلاصه قسمت ۱۹ سریال اعتبار (فصل چهار)

احمد از مردم اعتبار پول جمع می کند.
نمر می فهمد که مختار به دنبال فهمیدن حقیقت خانواده اش است.
پلیس دو محموله مواد مخدر را توقیف می کند.

خلاصه قسمت ۲۰ سریال اعتبار (فصل چهار)

نمر مختار را زندانی می کند و پی می برد که مختار برای کسی اطلاعات می برد.
نمر همچنین مطلع می شود که جبل از کارش با زیدان خبر داشته است.

خلاصه قسمت ۲۱ سریال اعتبار (فصل چهار)

مردم هیبت بعد از نسبت داده شدن مواد مخدر به جبل، علیه او شورش می کنند.
سرهنگ به جبل می گوید که نمر در بسیاری از کشورها تحت تعقیب است.
شایب موفق به فرار می شود ولی افرادش دستگیر می شوند.
نمر مختار را شکنجه می کند.

خلاصه قسمت ۲۲ سریال اعتبار (فصل چهار)

نمر شایب را می رباید.
رانیا تصمیم می گیرد تا احساسات خود را کنار بگذارد و از شر خانواده شیخ جبل خلاص شود.

خلاصه قسمت ۲۳ سریال اعتبار (فصل چهار)

رانیا ماموریت خود را انجام می دهد، او به مادر جبل سم می دهد و اسناد اموال و دارایی خانواده شیخ جبل را به دست می آورد. اما او نمی تواند از خانه جبل فرار کند.

خلاصه قسمت ۲۴ سریال اعتبار (فصل چهار)

وضعیت ام جبل بهتر می شود و او می فهمد که رانیا پشت اتفاقی است که برای او افتاده است.
نمر ماشین شاهین را بیرون می آورد و وقتی که جبل و  افرادش در آنجا حضور دارند، ماشین را منفجر می کند.

خلاصه قسمت ۲۵ سریال اعتبار (فصل چهار)

رانیا اوراق واگذاری را می سوزاند.
مصباح، بعد از اینکه شاهین به او خیانت کرد، جای او را لو می دهد.
ام جبل پی می برد که رانیا با نمر علیه آنها کار می کرده اند.

خلاصه قسمت ۲۶ سریال اعتبار (فصل چهار)

مصباح جزای خیانتش به شاهین را می بیند و می گوید که نمر شایب، عصام و مختار را در اختیار دارد.
جبل پی می برد که رانیا با نمر کار می کند ولی او موفق به فرار از خانه می شود.

خلاصه قسمت ۲۷ سریال اعتبار (فصل چهار)

جبل می فهمد که نمر رانیا را دزدیده است.
نمر از رانیا می خواهد تا شایب را بکشد اما او نمی پذیرد و می گوید که او را بخشیده است.

خلاصه قسمت ۲۸ سریال اعتبار (فصل چهار)

نمر مختار را در وسط میدان هیبت می کشد، جبل پس از مرگ مختار به این روش تحقیرآمیز دچار احساس گناه می شود.
ست از خلیل می خواهد تا نمر را بکشد اما نمر پی می برد و در نتیجه خیانتش او را می کشد.

خلاصه قسمت ۲۹ سریال اعتبار (فصل چهار)

نمر تصمیم می گیرد که نفر بعدی عصام باشد و آماده کشتن او می شود و به جبل درباره کشتن او خبر می دهد.
اما چیزی اتفاق می افتد که نمر انتظارش را ندارد.
جبل از طریق برهان مکان نمر را می فهمد و آنها شروع به تیراندازی می کنند.

خلاصه قسمت ۳۰ (قسمت آخر) سریال اعتبار (فصل چهار)

رانیا از نمر انتقام می گیرد و او را می کشد.
جبل به قولش عمل می کند و حقوق اهل هیبت را به آنها بازمی گرداند.
جبل از زیدان انتقام می گیرد و او را می کشد.